Hunden, en hund och inte en varg

Just nu är vi i färd med att översätta och korrekturläsa en svensk översättning av Ray och Lorna Coppingers bok "Dogs", "Hunden" i svensk översättning. Vi ser också med spänd förväntan fram emot Rays Sverige besök hos oss i Tomelilla i maj.

I boken vänder sig paret Coppinger mot de hundträningsmetoder som baseras på att vad vargar gör och inte gör gentemot varandra.

De skriver bland annat:

"En tränare som låtsas vara alfahannen i en vargflock - låt oss säga att han gör det genom att han får hunden att lägga sig på rygg och sedan morra medan han riktar sig mot strupen - skrämmer naturligtvis hunden. Men för hunden handlar det inte om samma budskap som tränaren inbillar sig. Inlärande sker sällan genom att man hotar djuret. En hund lär sig inte sitta genom att tränaren hotar honom, och det beror helt enkelt på att hundens uppmärksamhet riktas från själva uppgiften som den skall klara av och i stället påverkas hundens sociala status. En alfavarg försöker inte lära flockmedlemmar något särskilt, särskilt inte att sitta. Det faktum att så många tror att vargflockens homologi överensstämmer med hundens och utgår från det när de tränar hundar, bevisar bara hur lite man förstår av skillnaden i utveckling mellan hund och varg."

En hund är ingen varg! Hunden har sitt ursprung från den Asiatiska vargen, men det ursprunget härrör från någonstans 50-100.000 år tillbaka i tiden. Det är en väldigt lång tid. Att hänvisa till vad vi bör göra mot hunden, med kunskap i vad vi tror oss veta om vargen är alltså väldigt irrelevant, dels för att hunden inte är någon varg, och dels för att vi människor inte heller är det.

Låt oss fortsätta vara människor och hunden fortsätta vara hund.

Ha kul tillsammans med din hund,

Natasja