DEN VIKTIGA INKALLNINGEN!

Det viktigaste du kan lära din hund!
Att hunden kommer till dig när du ropar är det absolut viktigaste du kan lära din hund. Det är samtidigt det allra svåraste, och det är viktigt att känna till. Det krävs därför tålamod och en plan för att lyckas med en inkallning som lyckas varje gång och i alla lägen. 

Inkallning är ofta en bestraffning
Väldigt ofta uppfattar hunden inkallningsordet som något som försör det roliga som hunden är upptagen. Den har t ex just fått syn på en rolig kompis en bit bort och bestämt sig för att springa dit, när du ropar in hunden. Den har just börjat jakten på haren, etc etc. Det är därför viktigt att i 99% av alla inkallningstillfällen ropa på hunden för att enbart berömma den och därefter låta hunden springa fritt igen. Det är alltså viktigt att hunden associerar inkallningen med något trevligt och inte att det roliga tar slut. 

Ta hjälp av Pavlov
Pavlov kom på att hundar kunde lära sig att förknippa två saker med varandra, även om de inte alls hängde samman, om man bara kopplade ihop dem tillräckligt många gånger. Detta kallas klassisk inlärning eller klassisk betingning. När detta har g jorts tillräckligt många gånger blir reaktionen hos hunden reflexmässig, d.v.s hunden tänker inte utan agerar bara. Detta är något vi kan använda oss av i inkallning. 

Val av ord
En vanlig orsak till att hundar inte lyssnar på oss är för att vi tjatar ut ord och för att vi använder dem innan hunden har lärt sig dem ordentligt. Välj därför ett inkallningsord som du vill ha i akuta situationer, och ett annat som du kan bruka mer till vardags. Använd ett ord som betyder något för dig, men som inte kan missbrukas av andra. Exempel på ord: "basta", "bil", "yahoo", "pickaboo". Det behöver alltså inte alls ha något med inkallning att göra. 

Betinga ordet
När du valt ett ord betingar du det, det vill säga kopplar det samman med mat. Säg ordet ge hunden omedelbart något gott, up- prepa så fort hunden tuggat klart. OBS! Hunden skall vara precis hos dig när du gör detta. Gör på det här sättet med tio godisbitar på en plats, byt sedan plats och upprepa. Du skall göra detta på fem olika platser inom loppet av max 5 minuter. På det viset har du påbörjat en betingning, men den är långt ifrån klar. 

När du gjort detta, så ta för vana att betinga ordet med tio godisbitar på alla nya platser du är på. På det viset lär du hunden att detta ord är bra att lyssna på överallt. Tänk på att alla hundar är olika. Vissa lär sig snabbt att koppla ihop ordet med mat, medan an- dra tar längre tid på sig. Du gör detta till ordet har blivit reflexmässigt, dvs om hunden tittar i en annan riktning (men fortfarande är precis hos dig) och du säger ordet, så skall hunden omedelbart vrida på huvudet. Detta är alltså ett litet test för dig, som avslöjar om din hund är redo för nästa steg eller inte. Tänk på att du aldrig kan betinga ordet för mycket, du kan däremot släcka ut det snabbt, dvs ordet och inte någon uppföljning med belöning. Ett ord = en belöning (minst), varje gång! Alltid, alltid, alltid! 

Belöna huvudvridningen
När hunden har fått en reflexmässig huvudvridning vill vi börja förstärka just det beteendet mer. Det gör vi genom att vi markerar beteendet (klick eller markörord) precis när hunden vrider på huvudet för att den hör ordet. Det vi vill göra med detta är att få hunden att förstå att det beteendet är exakt det vi vill se mer av. Vi gör det när hunden är precis hos oss och det inte finns något som händer runt omkring oss. 

Störningar & generaliseringar
Hundar är mycket dåliga på att generalisera, dvs de förstår inte att en sak de har lärt sig gäller på alla ställen. Detta är anledningen till varför det är så svårt att lära en hund inkallning, för den miljö och det som händer runt hunden är aldrig det samma. Det är därför viktigt att träna just denna huvudvridning, när hunden är precis intill oss, men med mängder av olika störningar. Kan hunden vrida på huvudet trots att någon håller i en boll en bit bor? Kan hunden vända på huvudet när det rullar en boll en bit bort? Kan hunden vända på huvudet trots att det rullar en boll helt nära? Ju mer du tränar på detta steg, desto säkrare kommer hunden bli på avstånd. En sak kan du vara säker på, om hunden inte kan vända huvudet när den är precis intill, så kan den inte göra det på långt avstånd. 

Öka svårighet - minska svårighet
Så fort vi ökar en svårighetsgrad måste vi minska en annan. En svårighetsgrad kan vara att någon rullar en boll framför hunden. En annan kan vara att din hund är en bit ifrån dig. Nästa steg är alltså att låta hunden vara på koppellängdsavstånd ifrån dig. I och med att det är svårare, får vi göra det enklare när det gäller störningar. Det är alltså viktigt att gå till baka till ruta ett igen, och säga ordet när det inte finns något som stör hunden, för att ge hunden bästa möjliga chans att inte bara vända på huvudet, utan nu även komma in till dig. Du fortsätter första att klicka för huvudvridningen, men därefter börjar du variera lite, ilband för huvudvridningen, ibland för att hunden tar något steg emot dig, ibland för att hunden kommer hela vägen till dig. På det sättet vet hunden inte vad det är den får belöning för exakt, men att det alltid är bra att komma i din riktning. Belöningen ges hos dig. 

OBS! Det är viktigt att du går framåt i träningen med små steg. Utmana dig och din hund i lagom små doser. När du gör något svårare, gör du något annat lättare. 

Träna med lina
Det är dags att öka avståndet till hunden ytterligare. Använd dig av en lina. På det sättet kan hunden aldrig få vinst av att springa iväg om du misslyckas i tränignen, utan du kan alltid snabbt få tag på din hund. Tänk på att hundar har en enorm förståelse för att de fortfarande är "fast". När du tränar i lina skall hunden alltid vara i sele! 

Träna på inhägnat område
Nästa steg är en lös hund, men på inhägnat område. Det gör vi för att hunden inte skall kunna skadas. Vi är i detta skede väldigt säkra på att hunden klarar inkallning i lina. 

Träna hemifrån
När vi skall släppa hunden lös helt och hållet är det allra bäst att vara på en helt främmande plats för hunden, där känner den sig inte trygg och kommer därför vilja hålla bättre koll på var du är och inte vara sugen på att dra långt ifrån dig. Detta kan vi utnyttja i tränignen. 

Lycka till! 

© Hundens Utbildningsakademi 2011, www.hundisverige.se

Natasja Ravenklint 3 januari 2016 15:14:50
Jag gör skillnad på "det brinner inkallning" (kom omedelbart, skit i allt annat), och "ska bara inkallning" (gör klart det du gör och kom sedan så fort du kan). I de allra flesta fall är "ska bara inkallning" fullt tillräckligt, men ibland "brinner" det på allvar. Tjatar man ut det ordet så kommer det inte att fungera, utan övergå i ett "ska bara"...
Marie • 2 januari 2016 19:49:24Har jag förstått det här rätt så då när jag tränar inkallning med min hund, inkallning utan fara, så kan jag använda ordet häråt, vilket jag tycker är ett bra ord. Sen använda ett annat ord vid fara? Vill inte vara tjatig med mina frågor men vill bara veta så att jag gör rätt. ☺

Natasja Ravenklint 2 januari 2016 18:12:51
Det betingade ordet använder du i alla nödsituationer, i alla andra sammanhang använder du andra alternativ. Det gäller att inte släcka ut det. Träna ofta, men inte för långa stunder, och använd det bara när det är kris och du tror att det kommer att fungera. Det är mycket träning bakom ett fungerande resultat, men då fungerar det också super!

Marie 2 januari 2016 18:10:14
En sak som slog mig: När och om min min hund kommer till den punkten då allt funkar, ska jag fortfarande använda det betingade ordet som jag valt? Ska jag aldrig använda ord som häråt, hit eller kom?

Marie 2 januari 2016 15:59:17
Äntligen hittar jag något som jag tror kan vara till stor hjälp. Tack!!!
Natasja Ravenklint • 23 mars 2015 12:18:24Tusen tack Agneta! Glädjer oss att du tror på vårt koncept.

  • Mvh
  • Natasja
Agneta Geneborg • 21 mars 2015 15:54:52
Äntligen får jag läsa om en pedagogisk och informativ utbildning för alla "hundhungriga" människor. All lycka i fortsättningen,.
/Agneta G