Hur tydlig måste man vara?

Ledarskap är ett ord som används ofta i hundsammanhang. Det är ofta en förklaring och en lösning på den flesta typen av problem.

Hunden drar i kopplet - du är inte en tydlig ledare. Hunden stjäl från bordet - du måste förstärka ditt ledarskap. Hunden gör utfall mot andra hundar - vem är det som bestämmer, du eller hunden?

Det här är något som vi hör så ofta i samband med hund att många inte ens reflekterar över det längre. Klart man ska vara ledare över sin hund. Hur skulle det annars se ut? Och om man inte betonar detta med ledarskap anser majoriteten att man verkligen är ute och både cyklar och snedseglar, men fram för allt, att man absolut inte har förstått något när det gäller hund.

Kort och gott. Detta med ledarskap är självklart.

Sedan kommer man till frågan om vad det är. Och det är nu meningarna börjar gå isär. Det skiljer väldigt mycket vad man lägger tonvikten på. Är det att man ska vara dominant? Är det att man ska styra över aktiviteterna? Är det att man ska vara en bra lärare?

Min fråga är: Hur tydlig behöver man vara?

Det här är hundens verklighet:

Vi bestämmer när den ska äta, hur mycket den ska äta, hur ofta den ska äta, vad den ska äta. Vi avgör när den ska gå ut, hur ofta den ska gå ut, hur länge den ska vara ute och var den hamnar när vi går ut. Vi styr över vad hunden ska göra under en dag, om det ska bli någon aktivitet, vad det i så fall ska bli för aktivitet, hur ofta och hur länge detta ska pågå. Vi bestämmer över hundens sexualitet, om den alls ska få ha någon. Vi avgör om den ska få paras, med vem det i så fall ska ske, och hur många gånger detta ska få ske, eller om hunden helt enkelt ska kastreras. Vi råder över vilka andra hundar vår hund ska få träffa, hur ofta det sker, hur mycket de ska få leka, kanske till och med hur de ska leka.

Jag skulle kunna fortsätta på detta sättet, men jag tror att ni förstår min poäng. Vi bestämmer allt över vår hund. På vilket sätt måste vi bli tydligare i hur detta förhållande fungerar?

Jag tror nämligen att om hundarna skulle få råda, så skulle inte deras liv se ut exakt som det liv vi ger dom. De finner sig i våra beslut och är förhoppningsvis nöjda med den tillvaro de har fått (gäller tyvärr långt ifrån alla).

Frågan blir då: Är det verkligen ledarskapet vi ska förtydliga? Är det inte i stället bättre att lägga vikt på relationen vi har till vår hund? Den är nämligen inte alls lika självklar och tydlig, och jag tror att det är här källan till väldigt många problem ligger, och den blir inte bättre av att ledarskapsövningar, utan snarare av att gå ut och göra en härlig aktivitet, till exempel att lägga ett spår.

Ha kul tillsammans med din hund,

Natasja