Proteinets biologiska värde

Tidigare skrev vi om lite siffror angående proteinvärden. Vi har nu hittat en bra källa och kan inte låta bli att citera Ann-Marie Hammarlund:

"För att få uppfattningen om proteinets kvalitet kan man ha god vägledning av att få veta dess biologiska värde. Detta anger i procent hur väl ett protein överensstämmer med hundens behov. Ägg har det högsta värdet, som ligger på 100. Därefter kommer kött av god kvalitet, fisk och mjölk, som alla håller biologiska värden på 85-95. Ju högre det biologiska värdet är, desto bättre tillgodogör sig hunden proteinet, vilket innebär att man heller inte behöver ge så stora mängder.

Våm och komage, som det ju är vanligt att man använder vid utfodring av hund, har en lägre proteinhalt än kött. Man bör därför ge lite mer av våm än av kött om man använder sig av en hemmablandning. Våm har säkerligen ett högt biologiskt värde för hund. Våmmen är dessutom rik på enzymer, men tyvärr är den järnfattig. Ibland kan man få tag på våm, som har tillsatts nötblod just med tanke på att öka järnhalten i födoämnet.

Köttmjöl som ingår i helfoder har vanligen ett mycket lägre biologiskt värde. Hos vissa s k köttmjöl är inte detta värde högre än omkring 40, vilket innebär att en stor del av sådana produkter, som kan utgöra en belastning för hundens organ. Detta i sin tur kan naturligtvis så småningom leda till att hundens päls och hud inte blir i den bästa kondition.

Personligen har jag länge från fodertillverkarna av helfoder efterlyst information om det biologiska värdet för de i fodren ingående köttmjölen. Men på såg gott som tio år har ännu ingenting hänt. Skälet till att vi konsumenter av helfoder inte får den upplysningen kan man bara spekulera om. Säkerligen skulle man gärna bistå oss hundägare med denna information om värdena skulle ligga högt. Troligen är det så att de fortfarande är så låga att de helt enkelt skulle innebära dålig reklam för helfodren om man uppgav dem. Och naturligtvis kan man aldrig påstå att något köttmjöl kan vara likvärdigt med kött.

Köttmjöl görs i allmänhet av sådant som inte kan användas till någonting annat, t ex fötter, skallar och fjädrar från broilers, massor av ben, klövar, päls och tagel samt mycket annat mer eller mindre oidentiferbart. När det gäller köttmjölstillverkningen utomlands handar det inte bara om dessa råvaror utan där används fortfarande kadaver. Även plastsäckar och annat emballage åker med av bara farten. Då det gäller kadaver måste den som till Sverige importerar köttmjöl och foder innehållande köttmjöl lämna intyg till Jordbruksverket på att köttmjölet är inte innehåller kadaver. Beträffande plastsäckar etc krävs dock inga intyg.

Proteinet finns också i vegetabilier. Det biologiska värdet är dock lägre hos protein av vegetabiliskt ursprung, vilket innebär att det blir väldigt svårt att, utan minsta tillsats av animaliskt protein, täcka hundens proteinbehov. Det finns således ingen anledning att göra hunden till vegterian. Det har också visat sig att hundar, efter en tids utfodring med rent vegetarisk kost, fått väldigt dåliga värden. En sådan utfodring är ju heller inte naturlig för djurarten, vilket man ska ha respekt för."

Jag får detta med vad köttmjöl i själva verket innehåller från fler och fler oberoende källor, vilket absolut måste innebära att det är sant. Vad innehåller fjädrar och plastsäckar för värde för hunden. Ingenting naturligtvis. Men det är billigt.

Inte konstigt att hundar inte mår bra!

Ha kul tillsammans med din hund,

Natasja