"Relation handlar om tillit"

För mig som har "Relation, samarbete, kunskap" som mitt företags ledord, så blev jag så glad när även Ken Ramirez tog upp detta bland det alla första han sade. Och så sade han "Relationship is about trust!", eller på svenska "Relation handlar om tillit!". Ken hade precis då förmågan att summera min syn på hundträning i en liten kort mening, vilket jag aldrig själv lyckats med. Den meningen är en nyckelmening i vad träning till syvende och sist handlar om, tillit.

Det är inte möjligt att ha en relation utan tillit. Känner man inte tillit har man inte en fungerande relation. Detta gäller vare sig det handlar om mänskliga relationer eller relation mellan en hund och en människa. Båda parter måste känna tillit, annars kan det lika gärna vara. Utan tillit är relationen dysfunktionell.

Enkelt och klart!

Det är därför jag tycker att man skall använda sig av positiv förstärkning, det vill säga att vi lägger till en belöning som hunden är intresserad av, i hundträning. Så fort man börjar med bestraffning så naggar man på tilliten. Mer eller mindre, men en del av tilliten försvinner alltid.

Om vi har detta i åtanke så kommer vi att kunna bygga en bättre relation både till djur och människor!

Ha kul tillsammans med din hund,

Natasja