SBK reagerar mot Cesar

I ett pressmeddelande från Svenska Brukshundsklubben kommer en reaktion från denna rikstäckande och stora förening, som arbetar direkt under Svenska Kennelklubben just med hundträningsfrågor, angående Ceasar Milans metoder som vecka efter vecka visats i TV4.

De skriver bland annat:

"Det är förbjudet enligt svensk lag att använda el vid dressyr av djur. TV-program från andra länder där detta är tillåtet, sänds på svensk TV och förmedlar bilden av att el är en metod som kan tillämpas vid hunddressyr. Svenska Brukshundklubben vill därför ge en mer nyanserad bild av vad hunddressyr innebär och vad eldressyr kan få för konsekvenser.

Användandet av obehag vid inlärning kan leda till oönskade reaktioner, som exempelvis rädsla, passivitet eller att hunden söker avstånd. Det är något som Svenska Brukshundklubben anser och som styrks av forskning som gjorts kring eldressyr av djur. Det finns andra inlärningsmetoder som är säkrare, skonsammare mot hunden och minst lika effektiv[a]. Svenska Brukshundklubben eftersträvar inlärning genom positiv förstärkning."

Pressmeddelandet avslutas med:

"Inlärning genom positiv inlärning bygger på träning utifrån hundens egna lust att utföra en uppgift. Detta sker på effektivaste sätt genom att belöna fram det önskade beteendet som ägaren vill få fram. På så sätt arbetar föraren tillsammans med hunden."

Ingenting kunde ha gjort mig gladare än detta! Tack för denna mycket kloka reaktion!

Ha kul tillsammans med din hund,

Natasja