Vad är positivt förstärkande - egentligen?

Forskning är intressant. Ibland säger det sådant som man tycker sig ha vetat hela tiden. Ibland det rakt motsatta mot vad man trodde. Den här svenska forskningen om hundars beteende hamnar någonstans mitt emellan.

Alla som någon gång har gjort något tillsammans med sin hund vet att hundar verkligen älskar att göra saker tillsammans med oss. Det är inte pust, stånk och stön, jag måste på jobb, utan tvärtom. Ska vi jobba nu – det är det bästa jag vet!

Vi har under några år pratat om hunden som opportunistisk egoist, men vad är det egentligen hunden är ute efter? Är det bara maten eller leken som lockar, eller finns det något annat som är intressant?

Therese Rehn har i sin doktorsavhandling frågat sig: Är det själva lärandet som hunden gillar, eller är det belöningen som de får för att den har lärt sig något?

Arbetet utfördes som vanligt av en grupp forskare, där Therese bara var en i gänget. Hundarna skulle lära sig att lösa en övning operant, det vill säga hunden var tvungen att göra ett beteende för att få en belöning, och klura ut hur detta skulle gå till på egen hand. Uppgifterna var olika, till exempel att trycka på en pedal för att få fram ett ljud, eller att välta en låda i en pyramid.

När hunden själv kom fram till vad som förväntades av den, blev den antingen belönad med en godis, eller med social kontakt med antingen människa eller en annan hund. Man utförde försöken på ett sinrikt sätt, så att det skulle gå att jämföra hur en individs olika beteenden. I en situation fick hunden utföra en uppgift som den redan hade klurat ut att lösa. I exakt samma situation fick samma hund godis utan att ha behövt klura ut något alls. Forskningen visade att hundarna hade en högre aktivitet när de fick lära sig tricket, än när de inte lyckades, men ändå fick belöningen. När hundarna inte lyckades visade de fler beteenden som tydde på frustration och missnöje, trots att de ändå blev belönade.

Studien visar med andra ord att hundar bli glada och upphetsade av att lära sig, precis som vi människor. Det är kul att klara av något. Detta kallas för ”Eureka-effekten”.

Hunden arbetar alltså inte bara för godiset, utan även för själva lärandeprocessen. Tänk dig själv när du löser ett problem och plötsligt får till det, vilken känsla det ger. Therese Rhens forskning vidar på att hundar känner precis som vi.

Att få lösa problem och hitta på nya beteenden gör alltså hunden lyckligare!

Ha kul tillsammans med din hund!

Natasja