ÄR BESTRAFFNING ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT FÖRÄNDRA BETEENDE HOS HUNDAR?

Stanley Coren PhD., professor i psykologi vid University of British Columbia, är en av de ledande inom hundträning i USA. I en aritkel i Canine Corner skriver han om att användning av bestraffning i hundträning leder till ökad aggression. Vi vill dela med oss av hans tankar.

Stanley Coren menar att ett av de mest omdiskuterade ämnena bland hundexperter handlar om bestraffning. Även om modern
hundträning idag har blivit vida spritt, så börjar traditionell träning, där man använder sig av fysiska korrigeringar/bestraffningar, spridas allt mer, mycket tack vare de program som visas i TV och böcker som fortfarande sprider denna form av träning.

Vanliga former av bestraffningar som används är: hårda koppelkorrigeringar som används för att skapa obehag (så kallat ”rätta knycket”), att man slår eller sparkar hunden, elhalsband, användning av fysisk styrka för att få ner hunden i en undergiven position (så kallad ”alfarullning”), att man gapar och skriker eller hotar hunden genom att stirra på den, att man morrar åt den, använder sig av vattenspruta, att man tar tag i den runt nosen
eller i kinderna och skakar om den och liknande metoder.

Metoder baserade på missförstånd
Anledningen till att man använder dessa typer av metoder verkar härröra från ett antagande att hundens felaktiga beteenden eller aggression beror på att hunden försöker uttrycka sin sociala dominans över sin ägare, och att detta beror på att ägaren har en bristande auktoritet. Eftersom man tror att det ligger till på det sättet, så måste man, enligt dessa teorier, etablera sig själv som ”alfa” eller ”flockledare”, genom att använda sig av fysisk manipulation och hot av olika slag. Den tro som ligger till grund för detta är att våldet får hunden att inta en mer underordnad attityd i förhållande till ägaren. Detta påstår man, trots att forskningen visar att det inte förhåller sig så.

Stanley Coren började fundera kring dessa frågor igen, efter att ha läst om en ny studie som handlade om att ge barn smisk, det
mest vanliga sättet att med hjälp av bestraffning försöka påverka ett barns beteende. Studien han hänvsiar till är gjord av Catherine Taylor på Tulane University, USA, och baseras på data från 2500 barn. Studien visade att barn som regelbundet fick smisk vid tre års ålder, blev mer aggressiva vid fem års ålder. Ökningen var hela 50%, om barnethade fått smisk mer än två gånger per månad.

Men vad har då en studie av barn med hundar att göra? Det är mycket som tyder på att en hund motsvarar ett barn som är 2-3 år gammalt, vilket borde innebära att vi kan lära mycket av hundar genom att studera små barns psykologi. Det finns dessutom liknande studier som baseras på hundar, som kommer fram till samma sak.

Bestraffning ökar aggression
Ett exempel är Meghan Herron och hennes
kollegor på the School of Veterinary Medicine
vid University of Pennsylvania, USA, där man i en studie kom fram till att hundar blev mer aggressiva om man använde sig av bestraffning, precis som barnen blev om man
slog dem. Ju hårdare man bestraffade hundarna, desto aggressivare blev de. 43% av hundarna som hade blivit slagna eller sparkade fick ökad aggression, medan enbart
3% blev mer aggressiva om man använde
sig av ett korrigeringsljud som till exempel
”eh, eh”. Nedan finns en lista på några av
deras resultat:

Typ av bestraffning                                       Aggression i %

Slå eller sparka                                                        43%
Morra åt hunden                                                     41%
Att med tvång ta något från hundens mun           38%
Alfarullning                                                              31%
Spruta vatten                                                           20%
Tvinga hunden att lägga sig                                    29%
Ta tag i nackskinnet                                                 26%
Stirra hotfullt på hunden                                        30%
Skrika Nej!                                                                15%
Korrigering med strypkedja                                    11%
Koppelkorrigering                                                    6%
Ljudkorrigering                                                         3%

Något som förvånade Stanley Coren med studien var att en liten del av de hundar som blev koppelkorrigerade hade ökad aggression, enbart 6%. Och hela 63% av ägarna tyckte att det hade en positiv effekt med denna metod när de tränade. Det som Coren tycker är viktigt att framhäva när det gäller dessa siffror är att det inte går att ha kontroll över hur hårt ägaren har ryckt. Det skulle vara möjligt att de som har fått ökad aggression har ryckt hårt, medan de som inte gjort det har använt sig av ett mindre kraftigt ryck. Ryck är däremot inte något som någon modern hundtränare står bakom, oavsett styrkan i det.

Det som studien däremot visar är att resultatet i den studien om hundar är mycket överensstämmande med den studien om barn, det vill säga att de aggressiva beteendena ökar när man utsätter någon för bestraffning, vilket borde innebära att den typen av metoder inte bör rekommenderas.

Källa: Canine Corner, Psychology Today