HJÄLP! HUNDEN DRAR I KOPPLET DEL3

Vi fortsätter att titta närmare på vad man kan göra för att få hunden att förstå att vi inte vill att den skall dra i kopplet, utan att det är tillåtet att göra vad som helst, så länge man gör det i ett löst koppel.

Vi har hittills titta på lite orsaker till var- för hunden drar i kopplet och olika lösningar på problemet. I förra delen av den lilla serien, tittade vi lite närmare på ett så kallad VGW bälte, men även på en övning som kan vara till hjälp om hunden drar i kopplet. 

Ta koner till hjälp
Den här gången skall vi lära ut vår absoluta favoritövning, något vi kallar för konpromenad. För att göra denna övning behövs cirka 8 koner, eller något annat som du kan ersätta koner med (koppar, tallrikar, stenar, blomkrukor...), en klicker och rikligt med gott godis. Tanken med övningen är att vi till en början skall göra det otroligt lätt för hunden att göra rätt, så att det är det hunden kommer att göra.

Första steget
Placera ut konerna (eller annat föremål) med ca 0,5- 1 meters mel- lanrum. Starta övningen på ett stegs avstånd från första konen. När du tagit ett steg till konen, och hunden inte drar i kopplet, så klickar du och belönar. Gå omedelbart till nästa kon och klicka och belöna igen, så länge hunden inte drar. Fortsätta på detta sätt tills ni kommer till sista konen, vänd er om och gå tillbaka igen. Upprepa ytterligare en gång.

Vad gör jag om hunden hinner dra i kopplet innan jag kommer till nästa kon?
Om hunden hinner börja dra trots att du har kort avstånd mellan konerna gör du en liten sväng och går tillbaka till konen igen, och klickar och belönar när hunden kommer med dig. Det vi vill lära hunden är att vi just nu är ute på en otroligt lönsam promenad, där hunden hela tiden blir belönad. Detta kommer att skapa en förväntan hos hunden att den skall bli belönad. Detta kommer vi att dra nytta av.

Nästa steg
Låt hunden pausa medan du flyttar om bland konerna. Du skall nu ta bort varannan kon, men samtidigt göra sträckan längre, alltså samma antal koner. Hämta hunden igen och börja om cirka en meter från första konen. Gör på samma sätt, klicka och belöna när ni kommer till varje kon, så länge hunden inte drar i kopplet.

Eftersom vi nu har gett hunden belöning vid varje steg vi tar finns det en förväntan hos hunden att varje steg kommer att bli belönat. När vi istället börjar belöna vartannat steg, är det väldigt troligt att hunden efter ett steg kommer att titta upp på oss, eftersom den då förväntar sig belöning. Vi är då framme vid nästa kon och klickar och belönar, och har fått ögonkontakt på köpet.

Tredje steget
Upprepa detta och låt hunden vila, medan du flyttar om bland konerna igen. Den här gången skall du se till så att avståndet mellan konerna är oregelbundet. Ibland är det en kon efter ett steg, ibland efter fem steg, ibland efter två steg och så vidare. Behåll fortfarande samma antal koner, men gör avståndet mellan konerna oregelbundet.

Det är viktigt att det inte hela tiden blir längre och längre avstånd, utan att det ibland är längre, ibland kort, ibland väldigt långt, ibland väldigt kort.

Det vi bygger upp hos hunden med denna del av övningen är att hunden inte kan förvänta sig när den kommer att bli belönad, men att hunden fort- farande är på en vansinnigt lönsam promenad. Om hunden funderar på något är det vilket av ste- gen som kommer att löna sig, vilket leder till att hunden blir medveten om vad den gör. Med andra ord – hunden lär sig.

Fjärde steget
I sista delen av träningen tar du bort konerna helt och hållet. Nu skall du istället tänka att alla prome- nader du och din hund kommer att gå på fortsätt- ningsvis är konpromenader, men att det kommer bli längre och längre mellan konerna, men ibland bara något enstaka steg. Utmana hunden! Hur många steg kan ni gå utan att hunden drar? 3, 18, 43? När hunden börjar dra vet du att det är för långt mellan "konerna", träningen har för hundens del blivit olönsam och därför har hunden hittat på annat att göra.

Målet med träningen är att det skall bli totalt sätt färre och färre "koner" på dina promenader, tills det inte är några alls. Hunden har då förstått att det som är lönsamt i livet är att gå på ett vettigt sätt i kopplet och ni bägge har härliga promenader i resten av era liv att se fram emot.

Text: © Natasja Ravenklint 2011

Texten har tidigare publicerats i den webbaserade tidningen Hundens Värld nr 9 2011.